Yrkesprogram i Gävle och Sandviken

Ett yrkesprogram förbereder dig för att bli anställningsbar efter gymnasiet inom den yrkeskategori du fått din utbildning.

Yrkesprogrammen ska ha hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket. Du kan också välja att läsa extrakurser och göra dig behörig till flera högskoleutbildningar.