Välkommen till Gymnasiesärskolan!

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Visste du att …

Utbildningen på gymnasiesärskolan ger en god grund för yrkesverksamhet, aktivt deltagande i samhällslivet, personlig utveckling och fortsatta studier inom vuxenutbildning eller folkhögskola.

Filmer från vår skola 

Bilder från vår skola