Välkommen till Vasaskolan!

Vi är länets största skola på gymnasienivå inom estetiska ämnen, naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och språk.

Visste du att …

Vasaskolan årligen har skolutbyten med ett tiotal olika länder runt om i världen.

Våra musikelever varje år skriver symfoniska verk som framförs av Gävle symfoniorkester.

Vasaskolans Naturvetenskapliga förening har byggt den lilla julbocken i snart 50 år.

Newtons Principia från 1687 samt en handskriven bibel från 1200-talet finns i i Vasaskolans bibliotek.

Vasaskolan inrymmer ett biologiskt museum med föremål från 1800-talet.

Filmer från vår skola 

Se fler filmer på våra programsidor.

Bilder från vår skola