Tidsplan för 2022 års gymnasieval

17 januari, antagningswebben öppnar

Nu är det dags för dig att välja gymnasium. Du kan ändra ditt gymnasieval som du vill fram till den 11 februari. Mer information om hur du gör ditt gymnasieval. 

11 februari, antagningswebben stänger

Sista dagen att söka till gymnasiet. Du behöver göra dina val och bekräfta din ansökan innan antagningswebben stänger den 11 februari klockan 16.00.

Vecka 15, preliminär antagning*

Du får ditt preliminära antagningsbesked vecka 15. Mer information om preliminär antagning. 

18 april – 11 maj, omvalsperiod

Vecka 16 öppnar gymnasieantagningen webben för omvalsperiod. Det innebär att du kan ändra din ansökan eller göra en helt ny. Om du vill ändra någonting i din gymnasieansökan behöver du kontakta din studie- och yrkesvägledare.

1 juli, slutlig antagning*

I samband med slutantagning får alla elever sitt antagningsbesked. Mer information om slutlig antagning. 

1 – 29 juli, svar ska lämnas

Du behöver lämna ditt svar och bekräfta din ansökan innan antagningswebben stänger stänger den 29 juli klockan 16.00. Mer information om hur du svarar på ditt antagningsbesked.

5 – 31 augusti, reservantagningsperiod*

Efter slutantagningen ska alla sökande svara på sina antagningsbesked och tacka ja eller nej till erbjuden plats. Du som inte har kommit in på ditt förstahandsval ska även meddela om du önskar delta i reservantagningen, eller om du är nöjd med den plats du fått. Mer information om reservantagningsperioden. 


*visas vid inloggning på antagningswebben.